Love Hansson bio photo

Love Hansson

Data scientist. Stats junkie. Infrequent blogger.

2015

PUL och Worddatabaser

Detta är den första artikeln i en serie fristående artiklar som jag skrev i början av 2015 med anledning av en diskussion som uppstått kring Personuppgiftsla...

2014

Examining Data With Base R

This is the first in a series of posts about using basic tools for data analysis in R. I’ve put it together as much for my own pleasure as for anyone else to...

R och Analytics: Några framtidsspaningar

Detta är råmanus till en dragning jag höll på Pensionsmyndigheten i oktober 2014. Originalet finns i Markdown-form här och en HTML-variant finns här. Texten ...